Spar el logo
kundvagn   
 SEK 0,00 

Använd vår Facebook-sida
för support! >>

Copyright © DsineNet


elenergi

Spar energi med EMC och din elmätare


Kabel, kontakter & adaptrar

Kabeln som används mellan EMC-enheterna är en modularkabel med 4-ledare. Ledararean skall vara 0.14mm2 för att maximal ledningslängd skall kunna användas.

RJ11 kontakterna, som är 6-poliga med 4 poler bestyckade med kontaktstift, skall pressas på kabeln med samma färg på ledarna i båda ändar.

 RJ11           RJ11
  1 o           o 6
  2 o---------Svart--------o 5
  3 o---------Röd----------o 4
  4 o---------Grön---------o 3
  5 o---------Gul----------o 2
  6 o           o 1
 RJ11           RJ11
  1 o           o 1
  2 o----Svart---(Gul)-----o 2
  3 o----Röd-----(Grön)----o 3
  4 o----Grön----(Röd)-----o 4
  5 o----Gul-----(Svart)---o 5
  6 o           o 6
Vanlig telekabel.
Kan Ej användas med EMC!
(Stift 2 till stift 5, osv.)
EMC Datakabel
OBS! Stift 2 till stift 2, osv.
 

RJ11 kablage
RJ11 kablage
Kabel & kontakter
Kompletta kablage i olika längder, med RJ11 kontakter monterade i båda ändar. Eller kabel per m och lösa kontakter. OBS! Kontakterna skall monteras lika i båda ändar med svarta ledaren till stift 2.

BestNr Benämning Pris Antal +/−/×
MC4-5m-2RJ11 Modularkablage 5m med RJ11 kontakter 50,00
MC4-10m-2RJ11 Modularkablage 10m med RJ11 kontakter 70,00
MC4-15m-2RJ11 Modularkablage 15m med RJ11 kontakter 90,00
MC4 Modularkabel 4-ledare, per m 7,00
RJ11 RJ11 kontakt (plugg), per st 7,00
 

COM-port adapter
COM-port adapter
COM-port adapter
För anslutning till datorns serieport (RS232).
Detta är en förenklad RS232 till RS485 omvandlare som även ger ström till de anslutna enheterna från serieportens DTR och RTS signaler.
 
BestNr Benämning Pris Antal +/−/×
EMC0704-CA1 COM-port adapter, monterad och testad 200,00
 

small
USB till RS232 Adapter.
USB till RS232 Adapter.
Om din dator inte har någon serieport men en ledig USB port behöver du denna.

Senaste drivrutinen (endast för Win 2000/XP/Vista/7) hittar du här: CDM20600.exe
Ladda ner och kör denna fil INNAN du ansluter Adaptern. Anslut sedan Adaptern till en ledig USB port (Windows skall då inte behöva fråga efter någon ny drivrutin) - och starta först därefter EMC-programmet.
 
BestNr Benämning Pris Antal +/−/×
USB-RS232 USB till RS232 Adapter 400,00

Sparel! Box 7277 187 66 Täby Sweden Tel: +46 8 630 12 85 Fax: +46 8 630 12 95 e-post: info@sparel.se