Spar el logo
kundvagn   
 SEK 0,00 

Använd vår Facebook-sida
för direkt support! >>

Copyright © DsineNet

elenergi

Spar energi med EMC och din elmätare

Logga elförbrukningen och läs av via Internet

Spar pengar med hjälp av din elmätare och EMC-programmet

Nu kan du kontrollera din elförbrukning själv innan du får elräkningen, eller varför inte kontrollera att den verkligen stämmer! Både den totala och relativa energiförbrukningen och kostnaden beräknas och visas för olika tidsperioder, från minut till år. Till exempel kan den exakta kostnaden för att ha ytterbelysningen tänd visas som kronor/månad.

blomma

Vårens första dag..

EMC-programmet

Läs av din elförbrukning direkt från mobilen ...

 

Det krävs sekundvis avläsning!

I Sverige har vi nu fått timvis avläsning av elmätare, det är en bra början men det räcker inte. Det blir som att försöka hålla hastigheten och bara få använda bilens km-räknare, det går inte! Man behöver ett instrument som visar den momentana hastigheten vid varje tillfälle.

Med EMC-programmet och en liten detektor som monteras på elmätaren får du istället sekundvis avläsning och först då blir det praktiskt möjligt att verkligen hålla koll på elförbrukningen och hitta "el-tjuvarna" i realtid.

Det första steget till att få kontroll över sin elförbrukning är att mäta och visa den momentana effekten.
När effekten kan läsas av på ett enkelt sätt blir det också lättare att påverka den och därmed även energiförbrukningen och kostnaden.

EMC-programmet har en inbyggd webbserver som gör att du kan läsa av din elförbrukning via en webbläsare, till och med din mobiltelefon.

EMC-programmet
... eller din favoritwebbläsare där du omedelbart kan se verkan av olika åtgärder.
 
Har du också alldeles för hög elräkning? Med hjälp av EMC-programmet och en detektor som monteras på elmätaren kan du ta reda på vad det beror på. Det grafiska diagrammet visar här dygnet den 16 februari 2010 som kostade 107,87 kr i energiförbrukning i den eluppvärmda villan.

Vid kl 06:00 var utomhustemperaturen nere på -10°C och då gick det naturligtvis åt mycket el till elvärmen. Sedan gick det åt el till att värma varmvatten och laga frukost. När alla kommit iväg till skola och arbete sjönk effekten markant till att ligga runt 2700W under dagen. Strax innan 18:00 var det spisen som stod för dagens högsta effektuttag. Mellan 19:30 och 23:30 förbrukas mycket el trots att utomhustemperaturen som under dagen varit uppe i +1,0°C nu låg på mellan −2,5 och −3,0°C, en del av denna förbrukning kan troligen sparas in med enkla åtgärder.

 

Detektorer för montering på elmätare

EMC-detektor monterad på en elmätare.   Elmätaren kopplad till datorn
EMC0705-RD1 Passiv Reflex Detektor monterad på en elmätare.   Elmätare av den äldre elektromekaniska typen kopplad till en PC dator.

På bilderna ovan visas en EMC Reflex-detektor monterad på en elmätare av den äldre analoga typen. Detektorn 'tittar' på kanten av den roterande skivan och varje gång den färgade markeringen passerar skickas en puls till datorn.

Många elleverantörer byter nu ut de gamla analoga mätarna till nya digitala modeller med möjlighet till elektronisk avläsning. Signalen för att läsa av mätaren är tyvärr oftast inte tillgänglig för elkunden, men de flesta nya mätarna har en blinkande lysdiod (eller IR-diod) som kan läsas av med en EMC LED-detektor.

I vår webbshop kan du välja mellan olika detektorer, EMC0705-detektorerna är passiva och skickar endast pulser till datorn. EMC0904-detektorerna har inbyggd temperaturgivare och Controller som tidstämplar pulserna och skickar datapaket till datorn − detta ger snabbare och noggrannare effektberäkning.

Om man har tillgång till mätarens pulsutgång så behövs ingen speciell detektor, mätaren kan då kopplas direkt till datorn med en kabel och en COM-port adapter.

 

Länkar...


Aktuellt dags- & timpris för el.


(Totalt slutkundpris ~ Avg × 1,85)

El till självkostnadspris.
 

 

EI R2010:22

Ökat inflytande för
kunderna på elmarknaden

Timmätning för elkunder med
abonnemang om högst 63 ampere

Regeringens förslag om timvis avläsning

Än så länge baseras ett rörligt elpris på medelpriset för elen under en månad. Med införandet av timvis avläsning och EMC-programmet kommer mycket stora besparingar kunna göras av den enskilde konsumenten samtidigt som belastningen på elnäten minskar.

Energimarknadsinspektionen har fått regeringens uppdrag att utreda på vilket sätt timvis elmätning och debitering kan genomföras för privatkonsumenter.

Läs hela rapporten här (155 sidor, 2,65MB).

 

 

Köp el per timme

Om man har möjlighet att köpa sin el till timpris kan man spara mycket pengar genom att planera eller på annat sätt styra sina inköp av el. Se detta exempel: eluppvärmd swimmingpool

Exemplet visar elförbrukningen i en normalstor villa den första veckan i juni förra året. På tomten finns en swimmingpool, det är dock för kallt i vattnet för att det skall vara behagligt att bada i den.

Det finns visserligen en elvärmepatron som kan värma poolen, men den används sällan eftersom att det går åt 348 kWh för att värma upp vattnet i den 50 m3 stora poolen så att temperaturen höjs med 6°C, från 18°C till mer behagliga 24°C.

Om man kopplar in poolvärmen den 1:a juli och låter den gå tills att temperaturen ökat med 6°C ökar samtidigt elräkningen med 573 kr för juli månad − då blir det billigare att åka och bada i kommunens simhall.

Priset på elen varierar, ibland mycket och ibland minde, under ett dygn. Men det varierar alltid. Om man köper sin el till timpris så kan man därför mycket enkelt påverka kostnaden (det man faktiskt betalar) helt enkelt genom att välja att köpa mindre el när den är dyr och mer när den är billig. Priset för elen bestäms redan dagen före och finns publicerad på Nordiska Elbörsens hemsida, så man kan planera sina el-inköp i förväg.

Genom att bara låta poolvärmen vara tillslagen under de timmar som elen är billig kan kostnaden för samma mängd energi sjunka kraftigt. I detta exempel minskar kostnaden med 55%.

Använd exemplet så här

I exemplet visas elförbrukningen och spotpriset för elen under varje timme tillsammans med den faktiska kostnaden för första veckan i juni 2010. Du kan klicka på diagrammet och flytta markören för att läsa av nettokostnaden som kr/tim, både i diagrammet och visarinstrumentet.

De ljusröda staplarna i bakgrunden är husets totala effekt i Watt med upplösningen 15 minuter.

Den gröna kurvan visar elbörsens pris för varje timme. Priset varierar kraftigt under varje dygn och är som lägst 0.02 kr/kWh tidigt på morgonen den 1:a juni och som högst 0.53 kr/kWh mitt på dagen den 7:e juni.

Du kan också välja att visa en blå kurva som visar nettokostnaden som kr/tim, dvs. hur snabbt man förbrukar sina pengar för varje 15min. (kr/tim är ungefär som en hastighetsmätare som visar km/tim, den kan visa 50 km/tim trots att man varken har kört sträckan 50km, eller kört i en timme.)

I exemplet kan du se vad som händer med elförbrukningen och kostnaden då du kopplar in poolvärmen. Välj ett alternativ och klicka sedan på knappen "Beräkna kostnad".

  • Utan poolvärme − Visar villans elförbrukning utan poolvärme, den totala elkostnaden är då 359 kr.

  • Med poolvärme 6000W − Välj detta alternativ för att koppla in poolvärmen på vanligt sätt utan att ta hänsyn till elpriset, den totala elkostnaden blir då 932 kr.

  • Med poolvärme och prisvakt − Välj sedan detta alternativ för se hur man kan värma upp polen lika mycket men till mycket lägre kostnad om man låter elpriset styra när poolvärmen skall vara inkopplad, den totala elkostnaden blir då 616 kr.

Prisvakten använder en enkel algoritm som styr poolvärmen så att den bara kopplas in när timpriset för elen understiger dygnets medelpris. Resultatet blir då att man under dessa dagar kan förbruka samma mängd energi och värma poolen lika mycket − men till 1/2 priset.

Slutsats; Det går att värma upp 50 000 liter vatten 6°C för 257 kr − vilket motsvarar en besparing med 55% jämfört med "normalpriset" som är 573 kr.

 

Alla har inte samma möjlighet att påverka sin elkostnad

Innan regeringen antagit förslaget om timvis avläsning av elmätarna och rapportering av timvärden är det tyvärr endast ett fåtal privatkonsumenter som har möjlighet att påverka sin elkostnad fullt ut, som i ovanstående exempel.

Det är svårt att förstå varför det inte genomförts för länge sedan. Tekniken finns och har av åtminstone en nätägare använts ända sedan 1997.

I tyskland uppmanar man nu alla konsumenter att minska sin elkonsumtion med 15% för att på så sätt skapa utrymme för att på sikt kunna avveckla kärnkraften.

Om man vekligen uppriktigt strävar efter att minska energianvändningen, och därmed beroendet av kärnkraften, måste även el-konsumenterna ges samma möjlighet och incitament att påverka sin kostnad som man har inom andra områden.

Jämför t ex med bensinpriset: När priset ökar till 22:-/liter kan välja att avstå från att tanka och ta bussen istället, men om man skulle betala ett fast literpris som bestäms månadsvis skulle man "tjäna" på att tanka extra mycket de dagar priset är som högst.

Sollentuna Energi är en av de nätägare som redan nu läser av elmätarna varje timme och rapporterar timvärden till elhandelsbolaget.

Storuman Energi är för närvarande det enda elhandelsbolag där privatkonsumenter kan köpa sin el per timme, till ett pris som för varje timme följer spotpriset på Nordiska Elbörsen.


Sparel! Box 7277 187 66 Täby Sweden Tel: +46 8 630 12 85 Fax: +46 8 630 12 95 e-post: info@sparel.se